Begagnade-bilar - Fakta och information om Begagnade-bilarSkriv ett riktigt kontrakt på köpet av den Begagnade Bilen - Steg 9

Det är viktigt att ni skriver ett riktigt kontrakt när du köper eller säljer en begagnad bil. Reglerna som gäller vid köp mellan två privatpersoner är reglerat i köplagen och rekommendationen är att använda ett standardiserat köpeavtal. Ett bra förslag på köpeavtal mellan privatpersoner finns hos Konsumentverket.

Om du köper av en bilhandlare så finns ett standardkontrakt som Konsumentverket och Motorbranschens Riksförbund gemensamt har kommit överrens om och du ska inte köpa av en bilhandlare som inte accepterar detta avtal.

Köpeavtalet ska alltid upprättas i två exemplar som både säljare av den begagnade bilen och köpare av bilen skriver på och behåller var sitt.

Listan nedan innehåller alla viktiga papper som avtal, leveransvillkor och köpeavtal som behövs vid ett bilköp.Garanti vid köp av begagnad bil privat

När ni köper begagnade bil så skiljer sig garantin och möjligheterna att ångra köpet ganska mycket mellan att köpa privat eller köpa från en bilhandlare. Det finns vissa delar i köplagen som skyddar köparen för medvetet dolda fel men ofta kan det vara mycket svårt att få rätt ifall man köpt bilen privat. Om säljaren är vägrar göra rätt för sig kan du inte vända dig till kommunens konsumentrådgivare eller Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eftersom dessa instanser endast håller på med tvister mellan person och företag.

Ifall du vill driva ett ärende juridiskt där du har köpt en begagnad bil av en privatperson så kan du vända dig till advokatbyråer eller domstol som civilrättsligt mål. Detta kommer innebära stora kostnader med tveksamt utfall så räkna inte med att lyckas få ut något på detta sätt.

Ett råd är att lägga en bråkdel av tiden och kostnaden på att kontrollera den begagnade bilen innan köp istället för att processa ett dåligt bilköp med små möjligheter till att få rätt.

Garanti vid bilköp från en bilhandlare

Ifall du köper en begagnad bil av en bilhandlare för mer än 30.000 kr måste denna tillhandahålla en så kallad varudeklaration. Kolla inte bara på den varudeklaration som sitter på din bil utan på alla bilar hos bilhandlaren. Är alla ifyllda på samma sätt eller för alla begagnade bilar, dåligt ifyllda eller rent av saknas helt ska du fundera på hur seriös bilhandlaren är.

Du har också möjligheten att få garanti på den begagnade bilen om du köper den från en bilhandlare men det är upp till bilhandlaren vilken typ av garanti som lämnas. Var noga med att få ett skriftligt undertecknad exemplar av garantin och det finns inga standardavtal för garantier på begagnade bilar.

Du brukar få som köpare är ett skydd som ger dig rätt att reklamera fel på begagnade bilar inom 6 månader efter köp men felen ska ha funnits på bilen redan vid köpet. Detta kan vara svårt att komma överrens om med bilhandlaren efter att genomfört köp men vid en tvist finns det möjligheter att vända sig till kommunens konsumentvägledning i första hand och till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, efter en diskussion med konsumentvägledare.

Försäkra den begagnade bilen

Så fort du är ägare till din nya begagnade bil är det du som är ansvarig för att den är försäkrad, redan när du åker iväg med bilen från säljaren. Mycket information om hur du ska göra när du försäkrar bilen hittar du i steg 10 som beskriver vad du ska tänka på när du försäkrar en bil.